PETRA PAHORECKÁ

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Naše advokátní kancelář nabízí široké spektrum právních služeb především z oblasti práva nemovitostí, smluvního práva, občanského a obchodního práva. Záleží nám na osobním přístupu ke klientům a optimalizaci požadavků klienta. Při sjednávání odměny za právní služby se snažíme vždy přizpůsobit finančním možnostem klienta. Nabízíme Vám poskytování právních služeb mladou, dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláří a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Naše služby

Právo nemovitostí

Rodinné právo 

Občanské právo


Vymáhání pohledávek 

Náš tým

Mgr. Petra Pahorecká,
advokát

Specializace: Právo nemovitostí, rodinné právo, občanské právo

Mgr. Adam Plajner,
advokátní koncipient

Specializace: Pohledávky, občanské právo, trestní právo

Mgr. Anežka Statečná,
advokátní koncipient

Specializace: Právo nemovitostí, rodinné právo, správní právo


Mgr. Petra Pahorecká, advokát
Brno, Sochorova 3226/40, 616 00

info@pp-ak.cz

Mgr. Pahorecká  513 076 428

Mgr. Plajner        513 076 426

Mgr. Statečná     513 076 427

       

ZEPTEJTE SE NÁS!